HYPNOANALYS  OCH HYPNOTERAPI

Första besöket inför Hypnoanalys tar ca 2 timmar:  
1500 kr  inkl. moms

Övriga besök Hypnoanalys samt Hypnoterapi  tar ca 75 min: 
1300 kr  inkl. moms

TIDIGARE LIV REGRESSION

Det är olika hur lång tid det tar men oftast ca 1,5 - 2 timmar:
1400 kr inkl. moms

Life Therapy ®

Inledande samtal 30 minuter på telefon
Behandling 2 timmar
Uppföljningssamtal på telefon 30 minuter.
2000 kr

Uppföljningsbehandling 1-1,5 timme efter behov. 
850 kr/h