HYPNOANALYS  OCH HYPNOTERAPI

Första besöket inför Hypnoanalys tar ca 2 timmar:  
1500 kr  inkl. moms

Övriga besök Hypnoanalys samt Hypnoterapi  tar ca 75 min: 
1300 kr  inkl. moms

TIDIGARE LIV REGRESSION

Det är olika hur lång tid det tar men oftast ca 1,5 - 2 timmar:
1400 kr inkl. moms

AURATRANSFORMATION™

Behandling  2,5 - 3 timmar.
Sedan ingår även en balansering som tar ca 1,5  timma. 
Denna sker senast 2 veckor efter AT. 
4000 kr inkl. moms

BALANSERING

En balansering tar vanligtvis ca 1,5  timme  1200 kr inkl.moms