vad är hypnos?

Det finns många olika definitioner av vad hypnos är. Det kanske är så på grund av att  det inte är helt enkelt att förklara kopplingen mellan kropp och själ. En definition är;
"Hypnos är ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallat av suggestioner."

Hypnos är djup avslappning vid fullt medvetande, (man kan dock även vara i hypnos/trance och samtidigt vara spänd som en fiolsträng). 
Det finns ingen speciell definierbar "hypnoskänsla" Du befinner dig i hypnos eller trance flera gånger om dagen utan att du inser det, tex när du läser en bok, koncentrerar dig djupt på en viss uppgift, ser en bra film och ibland även när du kör bil.
Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. En person kan inte behärskas, manipuleras eller sättas i djup trance mot sin vilja. Man förlorar aldrig kontrollen över situationen eller ger upp sin fria vilja. Därför kan man själv bestämma om man vill avsluta hypnosen.
Alla som är vid sina sinnens fulla bruk och själva vill bli hypnotiserade kan bli det. Den                                                                                                        viktigaste egenskapen är din fantasi och att du faktiskt vill bli hypnotiserad och om det ska                                                                                               fungera behöver klient och terapeut vara villiga att samarbeta.

HYPNOTERAPI

Hypnoterapi är en behandling där man jobbar med suggestioner.
Suggestioner kan liknas vid "förslag" eller "suggestions" Under hypnos accepteras en idé eller ett förslag betydligt lättare och kan därför tas emot och slå rot i det undermedvetna. Det är därför lättare att ändra på oönskade tankemönster och byta ut dem mot mer positiva och främjande sätt att tänka och handla.
Du kan b.la få hjälp med:
Stress, sömnproblem, förbättra ditt självförtroende och självkänsla, övervikt, rökning, nagelbitning, flygrädsla, smärtlindring, vissa fobier, tentamenångest, minne och koncentration.

Hypnoanalys

Hypnoanalys kan beskrivas som lagen om orsak och verkan; varje symptom (verkan) måste ha en orsak. I hypnoanalysen arbetar klient och terapeut med verktyget "fria associationer" där klienten under hypnos, går tillbaka till minnen av de tidiga åren i sitt liv. Många djupa emotionella sår går ju att spåra till händelser i tidig barndom. Dessa första år är som bekant viktiga för en persons utveckling och utgör grunden som vi bygger resten av våra liv på. 
Med hjälp av dessa fria associationer hittar man orsaken till symptomen och gradvis försvinner de för att inte mer komma tillbaka. 


Det är en djupgående individuell terapi vilket gör att det inte går att säga innan precis hur många behandlingar som behövs men det räknas som en korttidsterapi och vanligen brukar det räcka med 6-12 tillfällen. 
Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som har att göra med emotionella eller psykiska krafter. Stress, fobier, ångest, sexuella problem, depression mm räknas hit. 


Ring gärna och boka en gratis introduktionskonsultation. Du förbinder dig förstås inte att gå i terapi i och med detta. Men det kan vara skönt att få mer information innan man bestämmer sig för något. 
 

Tidigare liv regression

Tidigareliv regression är något som ligger mig varmt om hjärtat. Varje gång så förvånas jag över hur kraftfullt verktyg det är och hur djupt det påverkar den som gör en eller flera resor tillbaka till tidigare liv.
Varje dag i våra liv påverkas av en kraft som kallas cellminne. Genom att gå tillbaka till tidigare liv kan man söka orsaken till några av sina djupast liggande problem och kanske hitta några av sina största talanger och glädjeämnen som ännu inte kommit till uttryck. Du kan dramatiskt förändra ditt liv till det bättre genom att söka fram dina cellminnen, ta till dig dem som berikar dig och göra dig fri från dem som tynger ner dig och så har gjort under längre tid än du kan föreställa dig. Jag gör regressioner under hypnos, eftersom det är lättare när man är ordentligt avslappnad. Under hypnos är det också lättare att acceptera bilder och känslor som kommer till en och att koppla bort det logiska tänkandet och att använda sin fantasi, vilket är en viktig ingrediens i hypnos.
www.auratransformation.se

www.life-therapy.com

Från och med mitten på juni arbetar jag även som Life Therapeut. Det kommer mer info här på sidan om behandlingen inom kort. Om du redan nu vill läsa mer, gå till adressen ovan.