VILL DU MÅ BÄTTRE ?


Då har du kommit alldeles rätt ! Det är många som känner att det är svårt att få livet att gå ihop, att hela tiden kämpa mot trötthet, att inte kunna känna sig glad och komma framåt fastän man så gärna skulle vilja. Det fattas energi eller det kanske hela tiden dyker upp hinder och blockeringar som gör att man varken kan eller vågar leva som man vill, inte är sann och ärlig mot sig själv utan lever efter andras förväntningar. Jag arbetar med Hypnoanalys, Hypnoterapi och AuraTransformation™

Skulle du vilja diskutera dina problem eller kanske ha en mer uttömmande beskrivning av hur någon av behandlingarna/terapierna går till innan du bestämmer dig är du välkommen för en gratis introduktionskonsultation.
Du får i alla lägen min yttersta uppmärksamhet. Som din terapeut respekterar jag helt och hållet Din rätt till anonymitet och min tystnadsplikt gör att vad du än anförtror mig självklart aldrig förs vidare. 

Varmt välkommen, ser fram emot att träffa dig !